AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Ta�hanlar
Yay�nlayan Baris 2007/10/4 (589 okuma)
Ta�hanlar

XVII. Y�zy�lda �.Karahisar Sipahi Reisi Taban Ahmet A�a taraf�ndan yapt�r�lm��t�r. Kale ve orta mahalleye giden yolun sa� ve solunda yer alan ve kagir bedesten olarak yap�lan bu binalar 1939 depremine kadar bozulmadan durmakta idi. Her bedesten iki katl� olup orta yerlerine ���k alabilecek a��kl�k b�rak�lm��t�r. Ayr� ayr� giri�-��k�� kap�lar� vard�r. 1915 tarihinden 1939 depremine kadar cezaevi olarak kullan�lan bedestanlar k�smen depremden ve geri kalan�da ta�, demir ve kur�unlar�na sebep tamamen tahrip edilmi�tir. Koruma alt�na al�nan bedestanlar�n temizlenmesi ve etraf�ndan �evrilerek daha fazla tahribata u�ramamas� i�in belediyece �al��malara ba�lanm��t�r. Bu bedestanlar halk aras�nda ta�hanlar olarak adland�r�lmaktad�r.

Kaynak : www.sebinkarahisar.com
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale �ebinkarahisar Kalesi Fahrettin Behram�ah Camii Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
4 �ye online (2 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 4

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

Online Film �zle - film indir - imam hatip - Su Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma