AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Yak�nca K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (792 okuma)
Yak�nca K�y�, �ebinkarahisar’�n en g�ney noktas�nda ve �ehir merkezine 50 Km mesafede kurulmu� �irin bir k�y�m�zd�r. Bat�s�nda K�l��kaya Baraj�, do�usunda G�lova il�esi, kuzeyinde �ahinler ve Do�anyuva k�yleri, g�neyinde ise Su�ehri il�esi bulunmaktad�r. Kurulu�u �ok eski olan Yak�nca K�y�, G�rene ve Yak�nca mahallelerinden olu�maktad�r. K�y 60 hanedir. 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re n�fusu 139 ki�idir. 24 Aral�k 1995 se�imleri itibariyle k�yde 61 se�men bulunmaktad�r. 27 Mart 1994 mahalli se�imlerde Halit G�kburun muhtar se�ilmi�tir. Cafera��l� deresi, Ardu�luk deresi, Kocaahlat tepesi, Tara�nanlar tepesi, Kuyuklar tepesi, D�zler�y�n �nemli y�releridir. Ardu�, alu�, ceviz, dut, kiraz, ku�burnu, ahlat, armut, erik, kavak, s���t k�y�n bitki �rt�s�n� te�kil eder. Yol, su, telefon ihtiyaca cevap vermemektedir. Elektrik, okul, cami ve lojman mevcuttur. K�y halk� ge�imini tar�m ve hayvanc�l�k yaparak temin etmektedir.
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
Yedikarde� K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
5 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 5

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

Online Film �zle - film indir - imam hatip - Su Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma