AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Toplukonak K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/4 (2862 okuma)
Toplukonak K�y�, �ebinkarahisar merkezine 32 Km mesafede Alt�n�evre – Alucra yolu �zerinde kurulmu�tur. Do�usunda Alt�n�evre, bat�s�nda Konak, kuzeyinde G�k�eta� ve Akp�nar, g�neyinde ise Turp�u k�yleriyle �evrilidir. Toplukonak K�y�n�n 7 mahallesi vard�r. K�yde 90 hane bulunmaktad�r ve n�fusu 450’dir. N�fusun 8-10 misli insan Ankara, �stanbul, Kayseri, Ordu, Samsun, Kocaeli, �stanbul, Bursa ve Yalova’da ya�amaktad�r. �ki cami ve imam evi, iki okul lojmanlar�, bir bo�a evi, 800 aboneli PTT santrali, su de�irmeni, 1 tar�m kredi kooperatifi (kurulu� 1996) ile �ehrimizin en modern k�ylerindendir. Okuma yazma oran� �ok y�ksektir. T�rk�e’den ba�ka Arap�a, Fars�a, �ngilizce, Almanca, Frans�zca bilen bilgisayar kullanan k�y insan�n�n say�s� her ge�en g�n artmaktad�r. En y�ksek tepesi G�d�l Tepesidir. Dikmeta�, Erimez, Yass�yurt yaylalar� Toplukonak K�y�’n�n ekonomik hayat�nda �nemli rol oynamaktad�r. �ek�ml�k, Bas�k, M�hl��am, evliyalar� y�re insan�n�n fatihalar�yla ihya edilmektedir. K�y�n ormanl�k alan� olduk�a geni� yer kaplamaktad�r. Dikmeta�, Derek�y, Aldara�, �atalagan, Sorhun ormanlar� hem y�re insan�na hem de �ebinkarahisar’�n ekonomik canlanmas�na �nemli katk�lar sa�layacak niteliktedir. ��me suyu ve sulama suyu bak�m�ndan zengin kaynaklara sahip olan k�y�n 3 �nemli �e�mesi var. Dikmeta� yaylas� bir taraftan g�let, �� taraftan da ormanl�klarla �evrili �ahane bir tatil y�residir. Karadeniz sahilinden ve T�rkiye’nin di�er illerinden, ayr�ca yurt d���ndan gelen do�a merakl�lar� yaz aylar�nda Dikmeta� yaylas�nda konaklayarak tatil yapmaktad�rlar
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Toklua��l K�y� Turp�u K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
6 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 6

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar:   ar�elik - rulman - tadilat dekorasyon
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
bd blog
revizyon ile organize matbaac�l�k brnckvvtmllttrhaberi