AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Tepeltepe K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/4 (2837 okuma)
Tepeltepe K�y�, �ebinkarahisar’�n bat�s�nda kurulmu�tur. K�y �ehir merkezine
yakla��k 24 Km mesafededir. Tepeltepe K�y�’n�n bat�s�nda K�l��kaya Baraj� ve
Hocao�lu K�y�, do�usunda Yedikarde� K�y�, kuzeyinde Arslan�ah K�y� ile Ta���l�
K�y�, g�neyinde K�l��kaya baraj� ile �evrilidir. K�y yakla��k 90 hanedir.K�yde
karasal iklim h�k�m s�rmesine kar��n baraj�n kurulmas�ndan sonra belirgin de�i�iklikler
hissedilmektedir.�eftali, erik, elma, kiraz,alu�, ahlat,armut, ceviz,dut, ku�burnu,
daum, �k�zg�z�, tav�an kiraz�, kavak, s���t, b���rtlen, akasya gibi meyveli
ve meyvesiz a�a�lar k�y�n a�a� t�rlerini te�kil etmektedir.

�at deresi, Kavunlu�un dere, De�irmendere, Kam��l���n dere, �ata��n dere, P�lver
deresi, Darabul deresi, Ece deresi, Devahar� deresi k�y�n �nemli dereleridir.
Derelerin bo�azlar� tutularak toplanacak sular�n arazi sulamas�nda kullan�lmas�
i�in �al��malar yap�l�yor. Motopomplarla K�l��kaya Baraj�’ndan su alan �reticiler
sulu tar�m konusunda mesafe al�yorlar.

1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re Tepeltepe K�y�’n�n n�fusu 569 ki�idir.
30 Kas�m 1997’de K�y n�fusu 1133 ki�i olmu� n�fus art��� devam etmektedir
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Tekkaya K�y� Toklua��l K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
6 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 6

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar:   ar�elik - rulman - tadilat dekorasyon
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
bd blog
revizyon ile organize matbaac�l�k brnckvvtmllttrhaberi