AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Tekkaya K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/4 (732 okuma)
Tekkaya K�y�, �ebinkarahisar’�n g�neydo�usunda ve 9 km mesafede Hasan�eyh, Suboyu, Sultankona�� k�yleri aras�nda kurulmu�, �irin bir k�y�m�zd�r. Tekkaya K�y�, Laz Mahallesi ve C�� mahallerinden olu�mu�tur. 42 hanedir. 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re n�fusu 167 ki�idir. K�y n�fusunun 10 misli insan �stanbul’da ya�amakta ve ticaretle u�ra�maktad�r. K�y halk�n�n ge�imi tar�m ve hayvanc�l��a dayal�d�r. K�y arazisinde sulu ve kuru tar�m yap�lmaktad�r. Ar�c�l�k ile ilgilenen �reticilerin say�s�nda art�� g�r�lmektedir. Kavak, s���t, dut, ceviz, elma, armut, ard��, pelit, alu�, ahlat, ku�burnu, kiraz, vi�ne k�yde dikkati �eken meyveli ve meyvesiz bitki t�rleridir. Bu�day, arpa, fi�, patates, nohut, fas�lye, mercimek, m�s�r, ay�i�e�i �nemli tar�m �r�nleridir. Tekkaya K�y�’n�n 1995 Aral�k ay� itibariyle 78 se�meni var. 27 Aral�k 1994 y�l�nda yap�lan yerel se�imlerde H�seyin G�l muhtar se�ildi
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Ta���l� K�y� Tepeltepe K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
4 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 4

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma - cam balkon - ar�elik