AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
�ebinkarahisar > �ebinkarahisar K�yleri > Ta���l� K�y�
Ta���l� K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/4 (2750 okuma)
Ta���l� K�y�,�ebinkarahisar’�n bat�s�nda �ehir merkezine 21 km mesafede kurulmu�tur. Tepeltepe, U�urca, Yedikarde�, Derek�y ve Aslan�ah ile �evrili olan Ta���l� K�y�n’de karasal iklim h�k�m s�rmektedir. Ahlat, alu�, elma, armut, b���rtlen, ku�burnu, erik, kay�s�, vi�ne, dut, ceviz, kavak, s���t,tav�an,kiraz� gibi meyveli ve meyvesiz a�a�lar k�ye ayr� bir g�zellik vermektedir. Yolu, suyu, de�irmeni, camisi, okulu, sa�l�k evi, telefonu,elektri�i mevcut olan k�yde �ok �nemli altyap� eksiklikleri vard�r. Sa�l�k evinde ebe, okulda ��retmen olmay���, elektriklerde s�k s�k kesilme, telefonlardaki ar�za, yol �al��malar�n�n geciktirilmesi sulama suyu yetersizli�i k�yde ya�ayan ve �ebinkarahisar’� �ok seven insanlar� bezdirmi�tir. K�y son zamanlarda iki �ehit vermi�tir.
1969 y�l�nda yap�lan ve ismi Ta���l� �ehit Mustafa Gedik �lkokulu olarak de�i�tirilen okulda 2 ��retmen, 44 ��renci ile e�itim ��retime devam etmektedir.
1990 T�rkiye Genel N�fus Say�m�na g�re Ta���l� K�y�n’de 318 ki�i ya�amaktad�r. K�yde 144 se�men var. 27 Mart 1994 tarihindeki yerel se�imlerde Adem Ta��� muhtar se�ildi.K�y n�fusunun 20 misli insan �stanbul’da ikamet etmektedir.K�y 45 hanedir. K�y�n camisi, �e�me meydan� �ok me�hurdur. K�yde 13 trakt�r var.
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale �apl�ca K�y� Tekkaya K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
4 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 4

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma - cam balkon - ar�elik