AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

g�n�l yolu

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
�ebinkarahisar > �ebinkarahisar K�yleri > Sultankona�� K�y�
Sultankona�� K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (489 okuma)
Sultankona�� K�y�,(Hanevi) �ebinkarahisar’�n do�usunda �ehir merkezine 16 km mesafede kurulmu�, Sar�yer Takkaya, Yeniyol k�yleriyle �evrili tarihi k�ylerimizdendir.Fatih Sultan Mehmet Han’�n ota� kurdu�u yer olu�undan Hane�i veya Hanevi diye adland�r�lan k�y�n ismi daha Sultankona�� olarak de�i�tirilmi�tir. K�y 18 hanedir.1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re n�fusu 115 ki�idir. K�y n�fusunun 20 misli insan Ankara,�stanbul ,�zmir Bursa,Samsun ve Tekirda�’da ya�amaktad�r. :K�yde karasal iklim h�k�m s�rmektedir.Ahlat,Alu�,ku�burnu, kavak,s���t,ceviz,elma, armut, erik, akasya, �am k�y�n meyveli ve meyvesiz a�a� t�rleridir. K�yde ya�ayan halka tar�m ve hayvanc�l�kla ge�imlerini temin etmektedirler.Bu�day, arpa,fi�,nohut, mercimek k�y�n tar�m �r�nlerindendir.Baz� �reticiler et ve s�t hayvan� beslemektedirler. K�yde ar�c�l���, tavuk�ulu�u,a�a�land�rmay� geli�tirmek i�in �al��malar yap�lmaktad�r.Merkezi �stanbul’da bulunan �ebinkarahisar Sultankona�� K�y� Kalk�nd�rma ve G�zelle�tirme Derne�i hem k�y�n acil ihtiya�lar�n� kar��lamak hem de gurbetteki hem�ehrilerin birlik ve beraberli�ini kuvvetlendirmek i�in ekonomik ve sosyal etkinliklerde bulunmaktad�r.K�yde k�lt�r seviyesi ve okuma yazma oran� �ok y�ksektir.27 Mart 1994 y�l�nda yap�lan yerel se�imlerde muhtar se�ilen Muhlis Ceylan, k�y halk� ve derne�in deste�i ile g�zel hizmetler �retmektedir
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Suboyu K�y� �ahinler K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
4 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 4

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Barış Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasarım ::]  [::Powered By Hisar Tasarım::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by || Barış Demir || Giresun Şebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Hakları Saklıdır.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap

Online Film �zle - Dizi B�l�m �zle - film indir -imam hatip