AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Evcili K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (672 okuma)
Evcili K�y� �ebinkarahisar’�n kuzeyinde �ehir merkezine 12 Km mesafede kurulmu�, �irin bir orman k�y�d�r. �apl�ca ve ovac�k k�yleri ile �evrilidir.
Dereleri: Sar��i�ek deresi, se�illini deresi.
Tepeleri: Otluburun, K�l�k, Tolak.
Yaylalar�: Alaz yaylas�, Tutak yaylas�.
Evcili Avudere, Alu�, Hac�k�y mahallelerinden olu�mu�tur. 58 hanedir. Ormanl�klar, fundal�klar, alu�, ahlat, ceviz, armut, dut, kavak, s���t, ku�burnu, daum, tav�an kiraz�, yaban �ile�i bitki �rt�s�n� te�kil eder. Yolu, suyu, elektri�i, telefonu, okulu camisi mevcuttur. K�y �evresinde zengin maden yataklar� vard�r. Yeniden yap�lanan k�y�n bir�ok eksi�i var. 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re Evcili K�y�’n�n n�fusu 272 ki�idir. 27 Mart 1994 y�l�nda yap�lan yerel se�imlerde Salim yemen muhtar se�ildi. K�y halk�n�n okuma yazma oran� ve k�lt�r seviyesi �ok y�ksektir. K�y n�fusunun 20 misli �stanbul, Ankara, �zmir, Kocaeli, Bursa, Eski�ehir, Kayseri gibi b�y�k �ehirlerde ya�amakta, genellikle ticari alanda kamu sekt�r�nde ve �zel sekt�rde faaliyet g�stermektedirler.
K�yde ya�ayanlar tar�m ve hayvanc�l�k yaparak ge�imlerini temin etmektedirler. Tar�m �retimi yapanlar bu�day, arpa, fi�, yonca, nohut, patates, fas�lye yeti�tirmektedirler. Hayvan �reticileri et ve s�t hayvan� beslemektedirler. K�yde hindi beslenmesi, ar�c�l���n geli�tirilmesi hususlar�nda �al��malar yap�l�yor. Her evde ihtiya� kadar tavuk besleniyor.
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Erentepe K�y� G�k�eta� K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
4 �ye online (3 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 4

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

Online Film �zle - film indir - imam hatip - Su Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma