AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

g�n�l yolu

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Duman K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (1507 okuma)
Duman K�y� �ebinkarahisar’�n G�neybat�s�nda, K�l��kaya baraj�n�n kenar�nda, �ehir merkezine 18 Km mesafede kurulmu�tur. Duman (merkez) ve Lapa mahallelerinden olu�an Duman K�y� 85 hanedir. K�n�k, Tepeltepe, Balta��, k�yleri ile �evrili olan Duman K�y�’n�n bitki �rt�s�n� alu�, ahlat, armut, ceviz, ku�burnu, daum, kavak, s���t a�a�lar� te�kil etmektedir. 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re Duman K�y�’n�n n�fusu 287 Ki�idir. K�y N�fusunun yakla��k 15 misli Dumanl� genellikle Ankara Kocaeli ve �stanbul’da ya�amakta, ticari alanda faaliyet g�stermektedir. Sultanbeyli’de ikamet eden Dumanl�lar�n say�s� olduk�a fazlad�r. K�yde ya�ayan halk tar�m ve hayvanc�l�kla ge�imlerini temin etmektedirler. Bal�k��l�k, ar�c�l�k, tavuk�uluk �zellikle hindi �retimi konusunda ciddi �al��malar yap�lmaktad�r. 27 Mart 1994 tarihinde yap�lan yerel se�imlerde Azmi Dumanl� muhtar se�ildi. K�yde hayvanc�l�k yapanlar etve s�t hayvan� besliyorlar.
Tar�m �reticileri bu�day, arpa, nohut, fi�, yonca, fas�lye yeti�tiriliyor. Nohut �retiminde �nemli geli�me var. Elektri�i, yolu, suyu telefonu, camisi, lojman� mevcut olan Duman K�y�’n�n altyap� eksikli�ini gidermek modernle�tirilmesini ger�ekle�tirmek i�in yo�un �al��malar yapan Dumanl�lar, merkezi �stanbul’da olmak �zere �ebinkarahisar Duman K�y� kalk�nd�rma ve G�zelle�tirme Derne�i’ni kurmay� kararla�t�rd�lar.Duman K�y� �ebinkarahisar’�n G�neybat�s�nda, K�l��kaya baraj�n�n kenar�nda, �ehir merkezine 18 Km mesafede kurulmu�tur. Duman (merkez) ve Lapa mahallelerinden olu�an Duman K�y� 85 hanedir. K�n�k, Tepeltepe, Balta��, k�yleri ile �evrili olan Duman K�y�’n�n bitki �rt�s�n� alu�, ahlat, armut, ceviz, ku�burnu, daum, kavak, s���t a�a�lar� te�kil etmektedir. 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re Duman K�y�’n�n n�fusu 287 Ki�idir. K�y N�fusunun yakla��k 15 misli Dumanl� genellikle Ankara Kocaeli ve �stanbul’da ya�amakta, ticari alanda faaliyet g�stermektedir. Sultanbeyli’de ikamet eden Dumanl�lar�n say�s� olduk�a fazlad�r. K�yde ya�ayan halk tar�m ve hayvanc�l�kla ge�imlerini temin etmektedirler. Bal�k��l�k, ar�c�l�k, tavuk�uluk �zellikle hindi �retimi konusunda ciddi �al��malar yap�lmaktad�r. 27 Mart 1994 tarihinde yap�lan yerel se�imlerde Azmi Dumanl� muhtar se�ildi. K�yde hayvanc�l�k yapanlar etve s�t hayvan� besliyorlar.
Tar�m �reticileri bu�day, arpa, nohut, fi�, yonca, fas�lye yeti�tiriliyor. Nohut �retiminde �nemli geli�me var. Elektri�i, yolu, suyu telefonu, camisi, lojman� mevcut olan Duman K�y�’n�n altyap� eksikli�ini gidermek modernle�tirilmesini ger�ekle�tirmek i�in yo�un �al��malar yapan Dumanl�lar, merkezi �stanbul’da olmak �zere �ebinkarahisar Duman K�y� kalk�nd�rma ve G�zelle�tirme Derne�i’ni kurmay� kararla�t�rd�lar
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale D�nen�ay K�y� Ekecek K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

G�nderen Ba�l�k
Ziyaret�iler
Tarih: 2008/1/17 19:47  G�ncelleme: 2008/1/17 19:47
 Duman K�y�
�ncelikle bir duman k�yl� olarak payla��m�n i�in te�ekk�r ediyorum.
siteniz �ok g�zel olmu�, �al��malar�n�zda ba�ar�lar dilerim.
duman k�y� hakk�nda detayl� bilgiye ula�mak isterseniz;
duman_koyu.sitemynet.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
ho��akal�n
Cevapla

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
1 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 1

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Barış Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasarım ::]  [::Powered By Hisar Tasarım::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by || Barış Demir || Giresun Şebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Hakları Saklıdır.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap

Online Film �zle - Dizi B�l�m �zle - film indir -imam hatip